​Čas běží!

Nepropásněte to! Příležitost přihlásit projekt do dotační výzvy na fotovoltaiku z Modernizačního fondu máte jen do 1. 2. 2021!

 

Využijte šanci získat investiční podporu 
na ekologické zdroje energie

Více obnovitelných zdrojů, čistší ovzduší a více ušetřené energie. Na splnění těchto cílů rozdělí Modernizační fond do roku 2030 zhruba 150 miliard korun, které získá z evropských zdrojů. 

Nepropásněte termín 1. 2. 2021 pro podání projektového záměru 

Povinným prvním krokem k získání dotace je podání projektového záměru do předregistrační výzvy, a to do 1. 2. 2021 (12 hod). Modernizačnímu fondu to umožní dobře zmapovat zájem žadatelů a připravenost projektů. 

Poradíme vám a pomůžeme se žádostí 

Aby termín předregistrační výzvy splnilo co nejvíce firem a institucí, připravili jsme tento informační web, na kterém nabízíme všem potenciálním zájemcům pomocnou ruku s vyplněním formuláře. Kompletní informace o výzvě naleznete na stránkách Modernizačního fondu.

Zvyšte návratnost investice

S investiční dotací z Modernizačního fondu výrazně zvýšíte návratnost investice do výstavby vlastního zdroje elektřiny.

Snižte své náklady na energie

Solární panely umístěné na střeše vaší výrobní haly nebo kancelářské budovy ušetří až 60 % nákladů na energie a ochrání vás před růstem cen elektřiny.

Podpořte čistou budoucnost

Využíváním elektřiny ze slunce vzniká o 90 % méně CO2 než u elektřiny, která byla vyrobena z uhlí. Snižte svou uhlíkovou stopu a přispějete k ochraně klimatu.

Kdo může o dotaci žádat

Firmy

Snížení roční faktury za elektřinu o 60 000 Kč dosáhl malý rodinný pivovar, který pro svou spotřebu 100 MWh využívá 100 % elektřiny z 20kWp fotovoltaiky a 20 % spotřeby pokrývá zelenou elektřinou. Dosáhl návratnosti investice 10 let a druhou polovinu životnosti technického řešení, již realizuje čistou úsporu.  

 

Potravinářské společnosti, které využívají elektřinu z fotovoltaiky pro chlazení, mraženítepelnou úpravu či pohon strojů, a navíc akumulují přebytky do ohřevu TUV na mytí, dosahují až 100% využití elektřiny z FVE o výkonu desítek kWp.

 

Pokud zajišťují ranní a večerní rozvoz nebo výjezdy během dne, mohou využít elektřinu také pro dobíjení dodávky na elektrický pohon a dosáhnou také ekonomické návratnosti elektromobilu.

Obce a města

Gymnázium, které na střechu tělocvičny umístilo fotovoltaický systém o velikosti 24 panelů s celkovým instalovaným výkonem 4,32 kWp, dosahuje roční úspory až 60 tis. Kč ročně.

 

Dalším příznivým efektem je kromě snížení emisí CO2 také edukace žáků, protože projekt slouží jako názorná ukázka využívání obnovitelných zdrojů. 

 

Pro školy je fotovoltaika velmi vhodné řešení, protože mají denní provoz a dosahují vysoké míry využití vyrobené elektřiny – nejen v kuchyni a na provoz výpočetní techniky, ale často i pro systémy cirkulace vzduchu, které snižují koncentraci CO2 a zajišťují tak zdravé klima pro žáky.

 

V zahraničí vidíme příklady, kdy se rodiče a místní firmy podílí na financování FVE, což se jim vrátí na vyšší kvalitě vzdělání dětí, protože škola úspory investuje zpět do svého vybavení.

Bytové domy

Nevyužité plochy střech bytových domů k využití fotovoltaiky přímo vybízejí. Vyrobená elektřina pokryje spotřebu v jednotlivých bytech a majitelům bytů může snížit účty za elektřinu o několik tisíc ročně.

 

Podmínky pro komunitní sdílení se v Česku momentálně diskutují, proto je vhodné podat projektový záměr už nyní. Pokud se Česko vydá stejnou cestou jako např. Rakousko, nebude nutné z bytových domů dělat uzavřené soustavy a byty dosáhnou úspor nejen za elektřinu, ale i část distribuce.

Například v Praze by to znamenalo úsporu na byt asi 4 000 Kč ročně při 15 bytech v domě a instalaci 10 kWp. Díky diverzifikaci spotřeby mezi pracující, důchodce a rodiče v domácnosti je ve srovnání s individuálními instalacemi možné dosáhnout ještě vyšší míry využití. Při zohlednění podpory dotačních programů dosahuje návratnost 7 let. 

S čím vám pomůžeme

Poradíme vám, jak včas a správně předložit projektový záměr do předregistrační výzvy

Návrh řešení

Jednoduše nám zanechte kontakt s údajem o spotřebě a my se vám ozveme s bezplatnou konzultací. S ohledem na místní podmínky, charakter provozu, spotřebu elektrické energie a její průběh a orientaci střechy vám poradíme, jak navrhnout vhodné řešení fotovoltaické elektrárny. 

Připrava podkladů

Poradíme vám, jak připravit kalkulaci návratnosti investice, instalovaný výkon elektrické energie z OZE, očekávanou roční výrobu elektrické energie a navrhneme kapacitu akumulace. Součástí je také analýza dosažených úspor emisí CO2.  

Předložení projektového záměru

Poslední krok je na vás. Zbývá zkompletovat projektový záměr, doplnit informace o vaší společnosti a způsobu financování projektu. Třístránkový formulář pak odešlete na e-mailovou adresu epodatelna@sfzp.cz s předmětem „Projektový záměr do programu RES+“.

Proč je důležité stavět nové obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond otevírá šanci získat investiční dotace na výstavbu ekologických zdrojů energie jako jsou typicky fotovoltaické elektrárny na střechách výrobních hal. Povinnou podmínkou účasti na tomto dotačním projektu je podání předregistrační žádosti do 1. 2. 2021. O tomto termínu se velmi málo ví, proto jsme se rozhodli udělat informační kampaň Nepropásni to a firmám bezplatně pomáhat s vyplněním formuláře předběžného záměru. Chceme tak podpořit každého, kdo má zájem stavět nové obnovitelné zdroje energie.

František Vašek

ředitel Nano Green

Instalace fotovoltaiky na střechy objektů nabízí díky poklesu cen komponent zajímavé zhodnocení prostředků pro firmy, obce i jednotlivce. Aby byl ekonomický přínos co nejvyšší, doporučujeme se v prvé řadě zaměřit na přímou spotřebu během osvitu a následně řešit možnosti akumulace přebytků elektřiny do ohřevu vody v zásobníku nebo baterií. Nejvyšší úspory dosáhne majitel fotovoltaiky díky chytrému řízení, které pracuje automaticky a podle aktuální výroby elektřiny cíleně spíná okruhy se spotřebiči a akumulační zařízení.

Ondřej Pícha

zakladatel Sun construct

Kdo jsme a proč to děláme

Budujeme čistší energetiku. Již od roku 2008.

Jsme Nano Energies, česká skupina firem, která hledá cesty k udržitelnější energetice. Domácnostem a firmám dodáváme 100% zelenou elektřinu ze zdrojů rozesetých po celém Česku, předcházíme zbytečným emisím skleníkových plynů pomocí přesné předpovědi výroby a spotřeby, a vyvíjíme technologie, které nahrazují fosilní zdroje při vyrovnávání výkyvů v síti.

Budoucnost energetiky spočívá v obnovitelných zdrojích a decentralizaci, která umožní, aby výroba elektřiny sloužila lidem v místě spotřeby i jejich peněženkám. 

Firmy, samosprávy a další komunity mají příležitost čerpat na nové zdroje peníze z evropských fondů, často je ale odradí administrativa a nejistota. S tím máme zkušenost, proto nabízíme pomocnou ruku a se vším bezplatně pomůžeme.

©2020 by Nano Energies a. s.