Časté otázky

Jaké projekty mohou získat dotační podporu?


Program podpoří výstavbu nových obnovitelných zdrojů jako jsou instalace FVE na střechách budov, výstavbu větrných elektráren a malých vodních elektráren s výkonem maximálně 10 MW. Podpora bude směřovat také na budování komunitních zdrojů elektřiny a tepla, systémů akumulace a výstavbu komunitních dobíjecích stanic.
Kdo může žádat o dotaci?


Podpora je určena malým i velkým firmám a veřejnému sektoru a čerpání prostředků se naplno rozjede v polovině roku 2021. Povinným prvním krokem k získání dotace je podání projektového záměru do předregistrační výzvy, a to do 1. 2. 2021 (12 hod).
Podle jakých kritérií se budou dotace rozdělovat?


Projekty se budou posuzovat na základě přínosu, kterého dosáhnou. Může to být například snížení emisí skleníkových plynů, snížení spotřeby energie nebo množství vyrobené energie z obnovitelných zdrojů.
Jak vysokou dotaci lze získat?


Investiční podpora bude poskytována formou průběžně vyplácené ex post dotace a může dle velikosti firmy dosáhnout v Praze až 45–65 % a 60–80 % mimo Prahu. Doba realizace projektů nesmí přesáhnout 5 let (resp. 3 roky u projektů FVE s instalovaným výkonem do 1MW). Projektové náměty nejsou omezeny žádným finančním limitem.
Jaký je proces získání dotace?


Základním předpokladem získání dotace je předložení projektového záměru v rámci předregistrační výzvy. Žadatelé zasílají vyplněný formulář do 1. 2. 2021 (12 hodin) elektronicky na e-mailovou adresu epodatelna@sfzp.czs předmětem „Projektový záměr do programu RES+“.
Jaké údaje je nutné uvádět ve formuláři projektového záměru?


Kromě identifikace žadatele a představení projektového záměru žadatel uvádí popis řešení (instalovaný výkon elektrické energie z OZE, očekávaná roční výroba elektrické energie z OZE, navrhovaná kapacita akumulace elektrické energie vyrobené z OZE), stav připravenosti projektu, indikativní rozpočet a plán financování. Formulář projektového záměru je možné stáhnout na stránkách Modernizačního fondu.
Stihnu do 1. 2. 2021 získat všechny potřebné informace do formuláře?


S kalkulací fotovoltaiky a popisem řešení rádi bezplatně pomůžeme. Na základě analýzy vaší spotřeby energií a charakteru provozu zpracujeme analýzu a technické posouzení. Předáme vám formulář Modernizačního fondu, ve kterém předvyplníme potřebné údaje o výkonu a roční produkci elektrické energie. Na vás zůstane kontrola údajů, uvedení formy financování projektu, podpis a odeslání e-mailem.
Znamená pro mě podání předregistrační výzvy nějaký závazek?


Přihlášení projektu do předregistrační výzvy není pro žadatele závazné, je však nutnou podmínkou podání žádosti o dotaci v rámci ostré výzvy.
Máme rodinný dům, mohu žádat o dotaci pro výstavbu fotovoltaiky na jeho střechu?


Pro domácnosti je určen dotační program Nová zelená úsporám.
Instalujete fotovoltaické elektrárny?


Nejsme realizační společností, která by prosazovala vlastní technické řešení. Fotovoltaické elektrárny neinstalujeme. Jsme nezávislá česká energetická společnost, která již 12 let naplňuje svou vizi čisté energetiky. Záleží nám na tom, aby v Česku vznikalo co nejvíce obnovitelných zdrojů, a proto jsme se to rozhodli usnadnit bezplatnými konzultacemi a dotačním poradenstvím.

©2020 by Nano Energies a. s.